Σεμινάριο στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης για την «Αντισεισμική Προστασία Εργασιακού Χώρου» ΦΕΒ 22, 2024

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) διοργάνωσε και υλοποίησε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού (Ο.Α.Σ.Π.), σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική Προστασία Εργασιακού Χώρου», την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

Το σεμινάριο είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν στον σεισμικό κίνδυνο, τα συνοδά φαινόμενα του σεισμού και τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στον εργασιακό χώρο.

ο σεμινάριο υποστήριξαν στελέχη του Ο.Α.Σ.Π. με την εξής θεματολογία:

·      Φώτης Καραγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός Τμήματος Εκπαίδευση – Ενημέρωσης ΟΑΣΠ: “Ασφαλή κτίρια σε περίπτωση σεισμού“,

·      Δρ Ασημίνα Κούρου, Γεωλόγος, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας: “Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Χώρους Εργασίας“.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν υπάλληλοι του Υφυπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και άλλων υπηρεσιών που συστεγάζονται στο κτίριο του Διοικητηρίου. Ακολούθησε συζήτηση και διευκρινήσεις για θέματα που αφορούν στην εργασιακή ασφάλεια μέσω ενεργειών πρόληψης, την ενθάρρυνση για προσωπική ευθύνη κάθε εργαζομένου και την αναγκαιότητα συνέργειας μεταξύ των υπηρεσιών, που συστεγάζονται στο κτίριο, προκειμένου να συνταχθεί ο ορθολογικότερος Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης.

Πηγη: makedonianews.gr